Kost:
Nieuwe gezichten op eten

TAGS: Books2011
ENKost - a book with essays, interviews and articles of designers, artists and scientists about the value of food. Order or check a preview at bis publishers.
in collaboration with Casper Glorius
NLKost - een boek met essays, interviews, fotoreportages en artikelen over de verschillende waarde(n) van voedsel. Bestel of kijk voor een preview op bis publishers.
Buiten Spelen
Guide to get lost
Hot100 2012
Hot100 2011
Architecture Contest
īDe Groene Kamerī
Mapping Medialabs
Buiten Spelen
Kost:
Nieuwe gezichten op eten
Guide to get lost
Business + Human Rights Initiative
Archive 2020
Rabobank Brand Passport
Sectoranalyse E-cultuur
Hot 100 2010